Rys historyczny ...

Na mocy porozumienia pomiędzy Prezydium Gminnej Rady Narodowej w Otyniu oraz Powiatową i Miejską Biblioteką Publiczna w Zielonej Górze zorganizowano w październiku 1949 roku Gminną Bibliotekę Publiczną w Otyniu. W latach 1945-1953 Gmina Otyń należała do powiatu Zielona Góra, poczym nastąpiły zmiany terytorialne i przyłączono ją do powiatu Nowa Sól. Powstanie GBP w Otyniu przypada na okres organizowania w całym kraju bibliotek gminnych. Do czasu otwarcia GBP na terenie gminy działały punkty biblioteczne przy szkołach wiejskich tj. w Bobrownikach, Niedoradzu, Ługach, Modrzycy i Zakęciu. Księgozbiór był dostarczany z Powiatowej Biblioteki w Zielonej Górze. Od 1949 roku opiekę nad punktami przejęła nowopowstała Gminna Biblioteka Publiczna w Otyniu. Ze względu na dużą ilość czytelników w Niedoradzu w roku 1954 utworzono samodzielną statutową bibliotekę wiejską. GBP w Otyniu istniała w swej niezmienionej postaci do dnia 1 stycznia 1973 roku tj. do kolejnej refory administracyjnej, gdzie nadzór merytoryczny przeszedł pod Powiatową Bibliotekę w Nowej Soli. A następnie nadzór z powrotem powrócił pod Wojewódzką i Miejską Biblioteke Publiczną w Zielonej Górze.

Biblioteka wielokrotnie zmieniała miejsce. W latach 1949 - 1953 roku zajmowała lokal nad apteką w Otyniu, po czym przeniesiono ją na ulicę Kościuszki znajdowała się w dość dobrych warunkach, zajmowała 3 pomieszczenia o łącznej powierzchni 75m2 z wydzieloną czytelnią. W roku 1958 przeniesiono ją do ratusza w Otyniu, tutaj cztery razy zmieniała pomieszczenia (pomieszczenia służby rolnej, pomieszczenia po milicji, przyszłych pomieszczeń Banku Spółdzielczego oraz pomieszczenia świetlicowe). W 1993 przeniesiono do Gminnego Ośrodka Kultury. W roku 1999 na mocy Uchwały Rady Gminy w Otyniu Nr XIII/82/99 z dnia 29.11.1999 Gminna Biblioteka Publiczna uległa likwidacji, cyt. "Przyłącza się Gminną Bibliotekę w Otyniu po podziale księgozbioru do Publicznej Szkoły Podstawowej w Otyniu i Publicznej Szkoły Podstawowej w Niedoradzu. Po połączeniu pełnić będą funkcję Bibliotek Szkolno-Gminnych". Taki stan panował do roku 2002, gdzie na podstawie Uchwały Rady Gminy w Otyniu nr 37/216/02 o uchyleniu uchwały z dnia 29 listopada 1999r. (XIII/82/99) przywrócono status quo ante, który trwa do dziś.

Pracownicy biblioteki...

Otyń
  • Kozłowska Bronisława - pierwszy pracowniki, mieszkanka Otynia pracowała do 1952 roku.
  • Bogumiła Rogowicz - od 1952 roku jako kierownik do 1995 r.
  • Maria Zatorska - a w 1986 jako drugi pracownik do dziś
  • Honorata Spochacz - od 1997 do xxxx
  • Filia Niedoradz:
  • Bogusława Jaciów pracowała do ...
  • Urszula Matkowska pracowała od 1986 do 2002
  • Krystyna Żukowska - od 2002 do dziś